Фармабақылау

«Химфарм» АҚ мен Polpharma тобының дәрілік заттарының жағымсыз әсерлері және медициналық сұраулар жөніндегі ақпаратты келесі байланыс түрлері арқылы хабарлай аласыз: 

Тел./факс +7 (725) 261-01-50   

Ұялы телефон: +7 (701) 75-75-704, +7 (701) 929-98-86

Электрондық пошта мекенжайлары: медициналық сұраулар үшін infomed@santo.kz, жағымсыз әсерлер жөніндегі ақпарат үшін phv@santo.kz.


Информацию о побочных действиях лекарственных средств АО «Химфарм» и Группы Polpharma, и медицинским запросам вы можете сообщать по следующим контактам:

Тел./факс +7 (725) 261-01-50   

Мобильный телефон: +7 (701) 75-75-704, +7 (701) 929-98-86

Адреса электронной почты: для медицинских запросов infomed@santo.kz, для информации о побочных действиях phv@santo.kz.


You can report information about side effects of drugs of Chimfarm JSC and Polpharma Group and medical requests by the following contacts:

Tel. / Fax +7 (725) 261-01-50

Mobile phone: +7 (701) 75-75-704, 7 (701) 929-98-86

E-mail addresses: for medical requests infomed@santo.kz, for information about the side effects phv@santo.kz.