Инвесторлар мен акционерлерге

Капитализациясы: компания акцияларының сомалық нарықтық құны – 8 510 млн теңге ($34,7 млн)
Байланыс: Адрес: Қазақстан Республикасы, 160019, Шымкент қ., Рашидов көш., 81;
Телефон: +7(7252) 610120, +7(7252) 561342
Факс: +7(7252) 560533
Интернет-сайты: www.santo.kz
E-mail: santo@santo.kz
Негізгі қызметі: дәрілік құралдарды өндіру; аккредитациядан өткен зертханалардың дәрілік заттардың, этил спитінің және ликер-арақ өнімінің сертификаттандырылған сынақтарын өткізу сапасын бақылау; химиялық-фармацевтикалық препараттарды, емдік, санитарлық-гигиеналық құралдарды және медициналық бұйымдарды сату; дәрілік шикізат дайындау және сатып алу; басқа да тауарларды өндіру және сату
Бірінші жетекшісі: Ижи Урбанец, Бас директор
Баспасөз басылымдары: Казахстанская правда

Список аффилированных лиц на 01.01.2017 года
Календарь корпоративных событий на 2017 год
Финансовый отчет за 3 кв. 2016 года
Финансовый отчет на 30.06.2016 года
Пояснительная записка к финансовому отчету на 30.06.2016 года
Пояснительная записка к финансовому отчету за 3 кв. 2016 года
Финансовый отчет за 1 кв. 2016 года
Пояснительная записка к финансовой отчетности на 31.03.2016 года
Список аффилированных лиц на 01.07.2016 года
Список аффилированных лиц на 01.04.2016 года
Список аффилированных лиц на 01.01.2016 года
Календарь корпоративных событий на 2016 год
Аудиторский отчет за 2015 год
Годовой отчет за 2015 год
Финансовый отчет на 31.12.2015 года в ДФО
Финансовый отчет за 3 квартал 2015 года
Финансовый отчет за 31.12.2014 года по ДФО с запиской
Список аффилированных лиц на 01.10.2015 года
Пояснительная записка к финансовой отчетности за 01.01.-30.09.2015 года
Финансовая отчетность за январь–июнь 2015 года 
Финансовая отчетность за январь–июнь 2015 года
Пояснительная записка к финансовой отчетности за январь–июнь 2015 года
Сведения об аффилиированных лицах по состоянию на 01 июля 2015 года
Отчет представителя держателей облигаций (CHFMb3) за I квартал 2015 года - АО "БТА Секьюритис"
Сведения об аффилиированных лицах по состоянию на 01 января 2015 года
Финансовая отчетность за январь–март 2015 года
Финансовая отчетность за январь–март 2015 года 
Пояснительная записка к финансовой отчетности за январь–март 2015 года
Сведения об аффилиированных лицах по состоянию на 01 апреля 2015 года
Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2014 год
Отчет представителя держателей облигаций (CHFMb3) за IV квартал 2014 года - АО "БТА Секьюритис"
Годовой отчет за 2014 год
Годовой отчет за 2013 год

Проспект третьего выпуска именных купонных облигаций без обеспечения
Устав с изменением 2012
Дополнения и изменения в Устав 2012г.
Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций
Финансовая отчетность за II квартал 2013 года
Финансовая отчетность за I квартал 2013 года
Финансовая отчетность за III квартал 2012 года
Финансовая отчетность за II квартал 2012 года
Финансовая отчетность за I квартал 2012 года

*Информация с сайта: www.kase.kz